b&b podgoricaПрокат автомобилей в Черногории

Predstavljanje knjige Miroja Vukovića

Kosa sala Biblioteke „Radosav Ljumović“ Podgorica,

utorak, 1. marta 2016.godine,

sa početkom u 19,oo sati


Narodna biblioteka Radosav Ljumović Podgorica organizuje predstavljanje knjige

 

GODINE PROŠLE

- PRECI I POTOMCI -

autora Miroja VUKOVIĆA

 

 

Učestvuju:       Jovanka VUKANOVIĆ,

Perivoje POPOVIĆ,

Veselin BRNOVIĆ i

autor

 Medijator:       Vesna ŠOŠKIĆ

 

U Recenziji „Bi i ostade tako“ Perivoje Popović piše:

... „Godine prošle“ je posebna, rijetko posebna knjiga i nije joj potrebna precizna književno-teorijska definicija. Jednostavno ona je knjiga koja se sama od sebe rađala, koja je sama od sebe nastajala. Autor je bio samo neko ko je pouzdan svjedok i prilježni zapisivač onoga što Nebo i Zemlja nad i oko Šćepan Polja – Brijega, Papratišta i Kuće Vukovića tvore i kazuju...

... Teče priča kao što teku Piva i Tara, da Tara i Piva. I spaja godine prošle i godine sadašnje kao što Tara i Piva, kao što Piva i Tara kad se spoje tvore Drinu vodu, plemenitu među. Tako spojene rijeke, vjekovi i ljudi postaju uzdarje koje pjesnik Miroje Vuković, dijak od Šćepan Polja poklanja svojima počivšima, trajućima i nastojašćima, uzdarje koje se prima sa radošću, a čuva s osjećanjem zahvalnosti jednako onako kao što se čuva vid svoga vida i srce sopstvenoga srca.