b&b podgoricaПрокат автомобилей в Черногории

Predstavljanje knjige "Slovo i vijek / Marko Miljanov u ogledalu kritike"

Kosa sala Biblioteke „Radosav Ljumović“ Podgorica,

četvrtak, 3. novembra 2016. godine,

sa početkom u 19:00 sati

 

Narodna biblioteka Radosav Ljumović Podgorica i Fond za razvoj Kuča „Marko Miljanov“ Podgorica organizuju predstavljanje knjige

 

SLOVO I VIJEK

Marko Miljanov u ogledalu kritike

priređivača akademika Radomira V. IVANOVIĆA i

dr Branke G. DRAGOSAVAC

 

 Učestvuju:dr Radomir PRELEVIĆ, u ime izdavača

akademik Radomir IVANOVIĆ,

akademik Nenad VUKOVIĆ,

dr Marina RASTOVIĆ,

prof. dr Vesna VUKIĆEVIĆ-JANKOVIĆ

 

Medijatorka:       Vesna ŠOŠKIĆ

 


U Napomeni priređivača akademik Radomir V. Ivanović, između ostalog, kaže:

“U prvoj fazi istraživanja zanimljivo strukturiranog Popovićevog djela (1883-1944) književni kritičari su posebnu pažnju poklanjali odvajanju književne od neknjiževne forme, mahom koristeći domete naratologije i versologije. U drugoj fazi isljeđivanja književnih fenomena i noumena (1945-1995) kontekst rasprave uveliko je proširen na nove discipline: genologiju, komparatistiku i folkloristiku. Tek u trećoj, najnovijoj fazi proučavanja ovoga djela (1996-2016), kritičari su u centar rasprave uveli središne filološke probleme i aporeme: a) generiranje poetskih ideja i književnog teksta; b) proučavanje odnosa poetike i noetike, v) kao i proučavanje odnosa atheteksta, genoteksta, konteksta i parateksta. Tek u toj fazi proučavanja unutrašnji pristup stekao je primat nad spoljašnjim pristupom.