b&b podgoricaПрокат автомобилей в Черногории

Predstavljanje knjige "Kučke vojvode" prof. dr Zdravka Ivanovića

Kosa sala Biblioteke „Radosav Ljumović“ Podgorica,

utorak, 25. aprila 2017. godine,

sa početkom u 19:00 sati

 

Narodna biblioteka Radosav Ljumović Podgorica organizuju predstavljanje knjige

 

KUČKE VOJVODE

autora prof. dr Zdravka N. IVANOVIĆA

 

 

 

Učestvuju:          prof. dr Radovan BAKIĆ,

                             prof. dr Miroslav DODEROVIĆ,

Slobodan POPOVIĆ i

                             autor

 

Medijator:          Vesna ŠOŠKIĆ

 


Knjigu Kučke vojvode autora prof. dr Zdravka N. Ivanovića objavila je Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“ Podgorica 2016. godine.

 

Univerzitetski profesor dr Zdravko N. Ivanović rođen je 1934. godine u Podgorici. Prirodno-matematički fakultet u Beogradu, magistrirao na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, a doktorsku disertaciju „Urbano-geografska studija Nikšića“ odbranio je na PMF u Beogradu 1973. godine.

Osnivač je Prostorne ekonomije kao nauke u Crnoj Gori.

Napisao je 35 udžbenika i knjiga, kao i 770 naučnih radova u domaćim i stranim časopisima, a sarađivao je u izradi domaćih i inostranih enciklopedija i monografija.

            Između ostalih, objavio je: „Urbano-geografske promjene u razvitku Titograda“, „Gradovi – komunalni centri SR Crne Gore“, „Razvoj gradova Crne Gore kroz urbanističke planove prije II svjetskog rata“, „Opšta privredna geografija“, „Geografija Crne Gore“ (jedan od saradnika), zatim „Pleme Kuči“, „Medun kroz vjekove“, „Grad Duklja (Dokleja) kroz vjekove“, „Stara Varoš kroz vjekove“...

            Živi i stvara u Podgorici.

 

 

U monografiji su obrađene biografije kučkih vojvoda od najstarijih vremena.

Kroz više decenija intenzivnog naučnog rada prof. dr Ivanović je univerzalno obradio kučko pleme. Ova knjiga predstavlja veliki doprinos u proučavanju kučke istoriografije.

Posebno su obrađene biografije vojvoda Staro-Kuča, Mrnjavčevića i Drekalovića. Takođe, prikazane su i neke kučke vojvode do čijih imena je autor došao detaljnim naučnim istraživanjem.

Monografija je specifično urađena u odnosu na sve dosadašnje studije o Kučima i rasvjetljava prošlost kučkog plemena.

Prof. dr Ivanović je citirao brojne strane i domaće autore.