Veče sjećanja na prof. dr Vuka Minića

Kosa sala Narodne biblioteke „Radosav Ljumović“ Podgorica,

četvrtak, 26. aprila 2018. godine,

sa početkom u 19:00 sati

 

 

Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“ Podgorica, u okviru serijala SJEĆANJE NA PRIJATELJE BIBLIOTEKE, organizuje

 

 

VEČE SJEĆANJA NA

Prof. dr VUKA MINIĆA

 

 

Učestvuju:

 

akademik Sreten PEROVIĆ,

prof. dr Živko ANDRIJAŠEVIĆ   i

mr Aleksandra VUKOVIĆ

 

 

Medijatorka:

 

Vesna ŠOŠKIĆ

 

Muzički dio večeri:

 

Nemanja BOLJEVIĆ,

 

 

 

 

 

Vuk Minić (Prošćenje, Mojkovac, 1940 - Bijelo Polje, 2003), crnogorski univerzitetski profesor ruske književnosti, književnik, esejist, prevodilac, političar.

Završio je Pedagošku akademiju u Karlovcu. Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a doktorsku disertaciju odbranio je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Bio je profesor na Filozofskom fakultetu u Nikšiću.

Priredio je Sabrana djela mitropolita Mitrofana Bana (1990). Pisao je priče za djecu i odrasle. Preveo je sa ruskog niz značajnih djela o crnogorskoj istoriji.

Objavio je više članaka i rasprava u periodičnim publikacijama.

Učestvovao je u radu naučnih skupova.

Tokom 2000-ih se zalagao za službeno priznanje crnogorskog jezika.

Između ostalog, objavio je: “Odnosi narodne i pisane književnosti u “Tihom Donu” Mihaila Šolohova i “Prolomu” Branka Ćopića (1986); “Dva svijeta” (pripovijetke, 1987); “Odabrane stranice stare ruske književnosti” (izbor, prijevod i propratni tekstovi, 1994); “Domaće i ruske teme” (1990); “Mojkovačko školstvo: 1870-1995” (1997); "Šta jede kralj" (priče za djecu, 1999)…