Predstavljanje knjige Frančeske Rolandi

Kosa sala Biblioteke „Radosav Ljumović“ Podgorica,

utorak, 5. juna 2018. godine, sa početkom u 19:00 sati

 

 Narodna biblioteka Radosav Ljumović” Podgorica organizuje predstavljanje knjige

 

 

SA DVADESET ČETIRI HILJADE POLJUBACA

Uticaj italijanske masovne kulture u Jugoslaviji 1955-1965.

autorke Frančeske ROLANDI

 

 

Učestvuju:

Prof. dr Vesna KILIBARDA,

Prof. mr Janko LJUMOVIĆ,

Dr Slavko BURZANOVIĆ   i

autorka

 

Medijator

Jovan DABOVIĆ, dramski umjetnik

 


Francisca Rolandi je 2012. godine doktorirala na slovenačkim studijama na Univerzitetu u Torinu sa tezom o uticaju italijanske masovne kulture u Jugoslaviji, dobitnica nagrade Vinka Kitarović za 2014. godinu. Vršila je istraživačke aktivnosti na Univerzitetu u Ljubljani, Centru za studije o jugoistočnoj Evropi u Gracu i na Institutu za istorijske studije u Napulju. Trenutno je istraživač na Univerzitetu u Rijeci u sklopu programa Newfelpro