Predstavljanje knjige "Istorija crnogorskoga sudstva" Čedomira Bogićevića

Kosa sala Biblioteke „Radosav Ljumović“ Podgorica, Njegoševa 22

UTORAK, 5. marta 2019. godine, sa početkom u 19:00 sati

 

Narodna biblioteka Radosav Ljumović Podgorica i Službeni list Crne Gore organizuju predstavljanje knjige

 

ISTORIJA CRNOGORSKOGA SUDSTVA

autora dr Čedomira BOGIĆEVIĆA

 

 

Učestvuju:

dr Milan MARKOVIĆ,

Ivan IVANOVIĆ,

Momčilo VUJOŠEVIĆ  i

autor

 

Medijator:

Danilo ČELEBIĆ

 

 

Čedomir Bogićević (Bogićevići, Danilovgrad 1950), doktor pravnih nauka, sudija, erudita, autor više knjiga.

Osnovnu školu pohađao je na Slap na Zeti, gimnaziju u Titogradu, a studije prava završio na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, đe je okončao postdiplomske studije i stekao naučna zvanja magistra i doktora pravnih nauka.

Između ostalih dužnosti, obavljao je i poslove savjetnika Suda udruženog rada Crne Gore, sudije Osnovnog suda udruženog rada u Titogradu i sudije Vrhovnog suda Crne Gore.

Objavio je 20 knjiga i preko 300 članaka, ogleda, eseja iz filosofije i teorije prava, pravne nauke i prakse, te crnogorske državno-pravne istorije, etike, tradicije i književnosti i albanskog običajnog prava.

Bio je predavač po pozivu na Univerzitetu Crne Gore.

Predśednik Senata Dukljanske akademija nauka i umjetnosti i član Odbora za nauke CANU, član Matice crnogorske.