Predstavljanje knjige WERK/AUSTROUGARSKE TVRDJAVE U CRNOJ GORI

Kosa sala Biblioteke „Radosav Ljumović“ Podgorica, Njegoševa 22

PONEĐELJAK, 30. septembra 2019. godine, sa početkom u 19:00 sati

 

Nova Pobjeda d.o.o. i Narodna biblioteka Radosav Ljumović Podgorica organizuju predstavljanje knjige  

 

WERK / AUSTROUGARSKE TVRĐAVE U CRNOJ GORI

autora Radojice Raša PAVIĆEVIĆA

 

 

Učestvuju:

prof. dr Boris ILIJANIĆ,

Vlatko SIMUNOVIĆ, novinar i publicista   i

autor

 

Moderatorka večeri:

Vesna ŠOŠKIĆ

 

Radojica Rašo Pavićević, penzionisani potpukovnik Vojske SCG i entuzijasta za planinarstvo i vojnu istoriju, godinama je obilazio i istraživao austrougarske fortifikacije koje su od sredine 19. pa do prve decenije 20. vijeka građene radi zaštite „Kriegshafen Cattaro“ odnosno Ratne luke Boka Kotorska – druge po važnosti austrougarske pomorske baze na Jadranu. Njegovu studiju na tu temu Pobjeda je objavila 2012. godina. Knjiga je izazvala ogromno interesovanje i skrenula pažnju javnost na impresivna djela vojne arhitekture 19. vijeka koji postoje u Crnoj Gori. Drugo, Zbog ogromnog interesovanja i obilja novih materijala koje je Radojica Pavićević u međuvreenu  godina prikupio, „Nova Pobjeda“ organizovala je izradu drugog, dopunjenog i proširenog izdanja monografije  koje je štampano na crnogorskom i engleskom jeziku. Na 600 stranica, autor je prvi rad je dopunio sa oko 500 novih dokumenata, fotografija, nacrta, šema, objava, naredbi...