Odjeljenje periodike

Odjeljenje periodike smješteno je u suterenu Biblioteke i u njemu se čuva i daje na korišćenje veliki broj serijskih publikacija. Biblioteka posjeduje preko 100 hiljada bibliotečkih jedinica periodičnih publikacija, koje su po svojoj tematici i koncepciji veoma različite - Letopis Matice srpske, Delo, Savremenik, Stvaranje, Treći program, Almanah, Pedagogija, Praxis, Ekonomist, Medicinski glasnik. U ovom fondu nalazi se i veliki broj službenih peridičnih publikacija: Službeni list Crne Gore, Službeni list SFRJ  i raznolik izbor dnevnih novina i magazina – Pobjeda, Vijesti, Dan, Politika...

Odjeljenje za odrasle korisnike

Odjeljenje za odrasle pruža usluge čitaocima koji su stariji od 14 godina. Knjižni fond broji preko 50.000 publikacija i zadovoljava sve korisničke potrebe. 

U fondu se nalaze knjige iz različitih oblasti, a najzastupljenija je domaća i strana književnost, ali i stručna literatura iz prirodnih i društvenih nauka.

Zavičajni fond

U zavičajnom fondu Biblioteke čuva se literatura koja se svojim sadržajem odnosi na stanovništvo, istoriju, prirodu, ekonomiju, politiku, nauku, kulturu, sport, umjetnost... Podgorice i njene okoline. Ovdje se na jednom mjestu mogu naći djela autora rođenih ili poniklih u ovom kraju, kao i djela koja o njima govore.

Najveći dio fonda čine knjige iz oblasti književnosti, istorije i etnografije, nauke i umjetnosti.

U zbirci se nalaze i fototipska i reprint izdanja periodičnih publikacija poput Glasa Crnogorca, Crnogorke, Zdravlja...

U ovom dijelu čuva se i kolekcija fotografija preko kojih je moguće rekonstriuisati prošlost Podgorice od kraja 19. do prve decenije 21. vijeka. 

Dječije odjeljenje

Dječije odjeljenje Narodne biblioteke „Radosav Ljumović“ smješteno je u prizemnom dijelu zgrade i namijenjeno je najmlađim korisnicima, od predškolskog uzrasta do učenika osnovnih i prva dva razreda srednjih škola. Raspolaže sa fondom od preko 15.000 bibliotečkih jedinica. Pored slikovnica, obavezne školske domaće i strane lektire, te djela lijepe književnosti, ovaj fond nudi priručnu i encikopledijsku literaturu koja je prilagođena najmlađem uzrastu.