Stara i rijetka knjiga

Zbirka stare i rijetke knjige je zasebna cjelina u okviru posebnih fondova Narodne biblioteke „Radosav Ljumović“. Formiranje ove zbirke započeto je 1979. godine, nakon zemljotresa, kada su u znak solidarnosti mnoge biblioteke tadašnje Jugoslavije ustupile knjige i drugi bibliotečki materijal bibliotekama u Crnoj Gori. U ovoj zbirci, od preko 3.000 bibliotečkih jedinica, nalaze se vrijedne knjige i publikacije poput: Fortis, A.: Voyage en Dalmatie (1778), Aleksandrov, A. I.: Istorija razvitija duhovnoj žizni Černoj Gori (1895), Krin ili moralna poučenija u 20 pisama mudraca Seneke (1842), Dictionaire universel d'histoire er de geographie (1852), Luča: književni list (1895-1900), Spomenica proslave 50-godišnjice književnog rada Jovana Sundečića (1899).