a

AJFER TUNČ GOŠĆA FESTIVALA KNJIŽEVNOSTI!

AJFER TUNČ GOŠĆA FESTIVALA KNJIŽEVNOSTI!

Ljubitelji turske književnosti i kulture imaće priliku da se upoznaju sa savremenom autorkom koja je promijenila tok turske književnosti. Autorka romana “Noć zelene vile”, “Svjetski bol”, “Srneća leđa” prekinula je stigme u turskoj književnosti, a prvi put će gostovati u Podgorici u okviru Festivala književnosti.

➡️Svojim radom, Tunč je dostigla visok nivo čitanosti i popularnosti u Turskoj, ali i širom Evrope i Bliskog istoka. Svojim stilom i temama, Tunč često preispituje male, zatvorene sredine i ljude u njima. Introvertnost civilizacije, određenih kultura i ljudi, kao i sloboda da govori o položaju jedinke u takvim sredinama (sa čestim osvrtom na položaj žene u manje liberalnim društvima), klaustrofobičnost i monotonija postojanja takođe predstavljaju okosnicu njenog stvaralačkog opusa. Nerijetko se fokusirajući na psihologizaciju likova, Tunč stvara narativne forme koje nude izvanredne književne minijature koje obrađuju domene mentalnog stanja junaka. Književni rad ove autorke odlikuje i raznovrsnost u pripovjedačkom postupku, te u njenim djelima čitalac može pronaći bogatstvo pripovjednog stila i različitost u domenu narativnih perspektiva koje se prepliću kreirajući na taj način efektivne kontraste koje pojačavaju čitalačke impresije.

Quick Navigation
×
×

Cart