a

PRVI DAN FESTIVALA KNJIŽEVNOSTI!

PRVI DAN FESTIVALA KNJIŽEVNOSTI!

Festival književnosti „Podgorica – grad knjige“ počinje večeras!

Program koji će otvoriti Festival predstavlja promocija studije o prevodilaštvu „Brda i ćilimi“.

Studija je nastala u okviru projekta Collider đe kao partneri učestvuju Glavni grad Podgorica (Sekretarijat za kulturu i sport) i Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“. Projekat je  okupio internacionalne aktere javnog, privatnog i civilnog sektora koji svoju djelatnost obavljaju u oblastima književnosti, izdavaštva i kulture. Na ovom projektu, Biblioteka je učestvovala, ne samo logistički, podrškom u vidu ustupanja prostora Ustanove za odvijanje aktivnosti, već i sadržajno, angažovanjem istraživača i eksperta u svim, projektom planiranim, događajima.

Cilj projekta je jačanje međusobne saradnje svih pomenutih aktera na evropskom nivou i na Zapadnome Balkanu, a konkretno: razvoj i primjena kooperativnog internacionalnog modela izgradnje kapaciteta zaposlenih u sektorima kulture i književnosti; istraživanje alternativne tehnike i pristupa promociji književnosti u inostranstvu (digitalni kanali, saradnja sa drugim umjetničkim vrstama); ponuda pregleda trenutnog prisustva prevedenih balkanskih književnosti i identifikacija postojećih kanala, zainteresovanih strana, praksi, politika i izazova.

Na promociji studije učestvovaće Dragana Kršenković Brković, Vladimir Vojinović i Stefan Bošković.

Biblioteka poziva sve zainteresovane kulturne aktere, sve korisnike i sugrađane da svojim prisustvom upriliče otvaranje Festivala. Takođe, podsjećamo da je kultura proizvod saradnje svih nas, i institucija i publike te da posjećenost Festivala ima poseban značaj u cilju validacije programa i stvaranja kulturne ponude koja ima potencijal da zaživi i postane nešto što će naše kulturne potrebe zadovoljavati u godinama koje slijede!

Otvaranje i promocija počinju u 18 h u sali Božidar Vuković Podgoričanin.

Quick Navigation
×
×

Cart