a

MLADI I OBRAZOVANJE

MLADI I OBRAZOVANJE

U četvrtak. 18. avgusta u 20 h u Kući Stojanovića biće održana diskusija na temu „Mladi i obrazovanje“ na kojoj će govoriti predstavnici ove uzrasne grupe Sofija Kirsanov, Sara Lakićević i Ivona Perazić. Medijator programa je mr Blanka Marković.

Sagovornici će, prvenstveno kroz svoja iskustva, imati priliku da govore o kvalitetu, standardima i savremenosti obrazovanja na crnogorskim obrazovnim institucijama te o mogućnostima koje nude različita obrazovna usmjerenja. Takođe, razgovorom se želi napraviti i poređenje između obrazovanja u Crnoj Gori i inostranstvu. Na kraju biće riječi i o značaju i uticaju koji visoko obrazovanje ima na društvo uopšte a osobito na mlade.

Sofija Kirsanov je student politikologije i međunarodnih odnosa na Univerzitetu Crne Gore, rođena na Cetinju, sa prebivalištem u Podgorici. Jedan je od osnivača NVO “Mreža za omladinski aktivizam” i koordinatorka za kulturu i neformalno obrazovanje. Urednik i osnivač veb-sajta Dekameron.me, platforme za mlade pisce. Alumnista je programa Stejt dipartmenta. Aktivna je na polju omladinskog aktivizma, zagovaranja omladinskih politika, sa fokusom na sfere kulture i obrazovanja. Govori engleski jezik i služim se italijanskim.
Piše i kazuje poeziju, i svira gitaru.

Sara Lakićević rođena je 2000. u Podgorici, Crnoj Gori. Nakon završetka srednje Ekonomske škole 2019. godine upisuje, a 2022. godine završava osnovne studije na Fakultetu vizuelnih umjetnosti na Univerzitetu “Mediteran”, na kojem je bila predstavnik studenata i proglašena studentom generacije. Bila je i član studentskog žirija na 13. Underhill festivalu. Bavi se ilustracijom, fotografijom i slikanjem.

Ivona Perazić studentkinja je prve godine na Fakultetu političkih nauka u Podgorici. Koordinatorka je Mreže volontera za Podgoricu, Cetinje i Tuzi. Bavi se omladinskim aktivizmom. Redovan je član Kluba pisaca mladih i do sada je objavila nekoliko svojih radova iz domena poezije i proze.

Quick Navigation
×
×

Cart