a

POZIV PISCIMA IZ CRNE GORE ZA DOSTAVLJANJE PODATAKA

POZIV PISCIMA IZ CRNE GORE ZA DOSTAVLJANJE PODATAKA

JU Narodna biblioteka “Radosav Ljumović” poziva autore da se zbog izrade Studije – bibliografije crnogorskih autora čija su djela u periodu od januara 2015.  godine do decembra 2020. godine prevedena na jedan od evropskih jezika, koja se sprovodi u okviru evropskog projekta Balkan Translation Collider, jave na email: nbibliotekapodgorica@gmail.com, ostave podatke, a saradnici zaduženi za izradu bibliografije kontaktiraće ih i preuzeti potrebne podatke.

Projekat Balkan Translation Collider sprovodi se u zemljama Zapadnog Balkana, a  jedan od partnera  Glavni grad Podgorica – Sekretarijat za kulturu i sport (posredstvom JU NB “Radosav Ljumović”). Projekat se fokusira na strategije za promociju književnosti Zapadnog Balkana, a dodatno  kao jedan od rezultata očekuje se jačanje razmene i kapaciteta za međunarodnu saradnju, kako na regionalnom nivou, tako i između regiona i članica EU.

Glavni cilj projekta Balkan Translation Collider je prevazilaženje prepreka za književnu saradnju na zapadnom Balkanu i između regiona i EU. Jedan od načina je realizacija aktivnosti koja se odnosi na izradu Studije – bibliografije koja će pružiti  uvid u stanje književnih prijevoda balkanskih književnosti na druge evropske jezike. Vodeći partner projekta je fondacija Next Page (Bugarska), a partneri ARGH! (Srbija), Poeteka (Albanija), IK Goten (Śeverna Makedonija), Sandorf (Hrvatska) i Sekretarijat za kulturu i sport Podgorica (Crna Gora).

Naglašavamo da se jave autori čija su:

– Djela napisana na crnogorskom – srpskom, bosanskom i hrvatskom  jeziku i objavljena u prijevodu na bilo koji drugi evropski jezik u periodu od januara 2015. do decembra 2020. godine;

– Prijevodi mogu biti objavljeni u formatu knjige, štampanom obliku ili digitalnom obliku. Uključene su i Antologije poput Antologije albanske poezije objavljene na njemačkom jeziku, ali ne pojedinačni unosi u Antologiju. Izuzeci su književne periodične publikacije sa cijelim brojem posvećenim literaturi iz crnogorske književnosti;

– Uključena su i djela prvobitno objavljena u bilo kojoj od zemalja projekta na jezicima manjina (npr. romski, turski);

– Ako su dostupni i podaci na engleskom jeziku, objavljeni u SAD-u, ili na drugim velikim transnacionalnim jezicima koji se govore u Evropi. Pretpostavka je da su oni globalno dostupni za kupovinu putem Interneta, ali takođe je važno da prijevod na „veliki“ jezik, bez obzira na mjesto izdavanja, služi kao referenca drugim izdavačima;

Neposredni prijevodi (prijevod posredničkim jezikom) takođe će biti uključeni, iako je teško ući u trag u bibliografskim bazama podataka;

Rok za dostavu podataka je 25. maj 2021.

Quick Navigation
×
×

Cart