a

Gradska biblioteka dobija ime „Radosav Ljumović“

Do ove godine Biblioteka nije imala potpuno i precizno definisan status. Rješenje o formiranju Gradske biblioteke i čitaonice, kao budžetske ustanove, donijeto je 29. maja 1959. godine. Opštinski narodni odbor je na sjednici, održanoj 19. decembra 1959. godine, donio Odluku o davanju imena nekim školama i kulturnim ustanovama na području opštine Titograd. Gradska biblioteka je dobila ime „Radosav Ljumović“.

Quick Navigation
×
×

Cart