a

„Latica“

Izašao je iz štampe prvi broj književne revije mladih “Latica”.

Biblioteka je počela elektronsku katalošku obradu u programu BIBLIO, koji je projektovan prema ISBD standardima.

Quick Navigation
×
×

Cart