a

Nove prostorije

Radovi na objektu Biblioteke okončani su krajem 1992. godine. Prvi put od osnivanja Biblioteka je dobila prostorije opremljene savremenim bibliotečkim namještajem. U adaptiranim prostorijama smještena su odjeljenja namijenjena najširem krugu čitalaca: Odjeljenje za rad sa odraslim čitaocima, Dječije odjeljenje, Odjeljenje posebnih fondova, Zavičajna zbirka, Odjeljenje periodike, čitaonice i sala za promocije i predavanja.

Krajem godine započeta je kompjuterska obrada bibliotečkog materijala, na dva personalna računara sa jednim matričnim štampačem. Radilo se u operativnom sistemu UNIX – aplikativni program BIBLIS.

Tribina čitalaca preimenovana je u “Tribana u 18”.

Quick Navigation
×
×

Cart