a

BIBLIOTERAPIJA

Radionica će se održati na Odjeljenju za đecu od 10:30 do 11:30 h. Biblioterapija je namijenjena đeci od 10 do 14 godina, a sa učešće nijesu potrebne prijave.

Sa učesnicima će razgovarati mr Tamar Milić, psihološkinja, a program radionice uključuje: 1) čitanje kratkog teksta koji je tematski odabran prema uzrastu i fenomenu koji se obrađuje (strahovi, tolerancija); 2) kratka analiza teksta; 3) podsticanje učesnika da iskažu svoj doživljaj teksta, ponude konstruktivno rješenje i alternativne priče. Na taj način knjiga dobija katarzičnu funkciju i ulogu tokom formiranja prihvatljivih stavova.

Quick Navigation
×
×

Cart