a

PREDAVANJE O CRNOGORSKOJ KNJIŽEVNOSTI RENESANSE

PREDAVANJE O CRNOGORSKOJ KNJIŽEVNOSTI RENESANSE

Serijal “Crnogorska književnost kroz vjekove” se nastavlja! O periodu renesanse u Crnoj Gori, renesansnoj književnosti, uticajima i kotorskim pjesnicima govoriće Jasmina Bajo.

Jasmina Bajo je rođena u Kotoru. Osnovnu školu i gimnaziju je završila u Kotoru. Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Katedri za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima – odsjek srpska književnost i jezik sa opštom književnošću na temu ,,Kotor i Kotorani u Paskvalićevoj poeziji”. Diplomske akademske studije – master na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu završila je na temu ,,Šekspir i Laza Kostić – osobine likova i dramskih postupaka” i stekla akademski naziv diplomirani filolog srpskog jezika i književnosti – master. Stručno zvanje bibliotekarska savjetnica dobila je 2018. godine. Učestvovala je na mnogim domaćim, regionalnim i međunarodnim stručnim konferencijama. Objavljeni su joj radovi u zbornicima sa konferencija,kao i u drugim stručnim publikacijama i časopisima. Predsjednica je Udruženja bibliotekara Crne Gore.

Utorak, 8. februar u 18 h!

Quick Navigation
×
×

Cart