a

AUTORSKO VEČE NENADA STEVOVIĆA

AUTORSKO VEČE NENADA STEVOVIĆA

Kosa sala Biblioteke „Radosav Ljumović“ Podgorica, Njegoševa 22

SRIJEDA, 27. novembra 2019. godine, sa početkom u 19:00 sati

Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“ Podgorica organizuje

AUTORSKO VEČE

NENADA STEVOVIĆA

Učestvuju:

Gordan STOJOVIĆ,

Željko RUTOVIĆ,

Slobodan ČUKIĆ  i

Nenad STEVOVIĆ

Moderatorka:

Ana VUČKOVIĆ, dramska umjetnica

Muzički dio večeri:

učenici Muzičke škole “Vasa Pavić” Podgorica

Nenad Stevović (1962), politikolog, publicista, istraživač i organizator crnogorske dijaspore. Objavio je više naučnih monografija o migracijama sa prostora Crne Gore, publikacija o crnogorskoj emigraciji, stručnih i naučnih radova u zemlji i inostranstvu. Pokretač i osnivač više nacionalnih organizacija, kulturno prosvjetnih društava i časopisa u crnogorskom iseljeništvu.

Objavio je knjige:

–          Crnogorsko iseljeništvo kroz diplomatske arhivske izvore, Cetinje, 2010.

–          Kolonizacija Crnogoraca u Vojvodini 1945-1948, Podgorica, 2010.

–          Rata – crnogorska kolonija u Vojvodini, Beograd, 2013.

–          Frederik Burnam i Crna Gora, Cetinje, 2015.

–          Gorštaci u ravnici, Lovćenac, 2016.

–          Nađmeđer 1914-1918 logor i groblje crnogorskih interniraca, Podgorica, 2018.

–          Janko Brajović i Crna Gora, Cetinje, 2018.

Osnivač je IDENTITET-a, časopisa za kulturu, nauku, politiku, istorijska i društvena pitanja crnogorske dijaspore, u kojem obavlja dužnost glavnog i odgovornog urednika.

Quick Navigation
×
×

Cart