a

CRNOGORSKA KNJIŽEVNOST KROZ VJEKOVE: BAROK I PROSVJETITELJSTVO

CRNOGORSKA KNJIŽEVNOST KROZ VJEKOVE: BAROK I PROSVJETITELJSTVO

Treća tribina serijala „Crnogorska književnost kroz vjekove“ održaće se u petak 1. aprila sa početkom u 19 h. O periodima baroka i prosvjetiteljstva, o najznačajnijim predstavnicima ovih epoha u književnosti u Crnoj Gori govoriće Aleksandar Čogurić.

Aleksandar Čogurić osnovno i srednje obrazovanje je završio u Kolašinu, a Filozofski fakultet u Nikšiću. Svoje visokoškolsko obrazovanje nastavio je na polju kulturne antropologije i trenutno je doktorand Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru.Njegovo radno iskustvo uključuje profesorski angažman u nekoliko srednjih škola u Podgorici, kao i višegodišnji rad u Zavodu za udžbenike. Trenutno je angažovan kao saradnik u nastavi na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na predmetima Usmena crnogorska književnost, Crnogorska književnost 19. vijeka i Metodika nastave. Koautor je čitanki za I, II i III razred gimnazije, kao i udžbeničkih kompleta za II i IV razred. U njegovom autorskom opusu ističe se monografija o Avdu Međedoviću, a autor je i brojnih radova koje objavljuje u domaćim i regionalnim časopisima i zbornicima.

Petak, 1. april u 19 h!

Dobro došli!

Quick Navigation
×
×

Cart