a

Dokumenta JU NB “Radosav Ljumović”

Dokumenta JU NB “Radosav Ljumović”

PRAVILNIK O ISPLATI NOVČANE POMOĆIhttps://nbpg.me/wp-content/uploads/2024/02/PRAVILNIK-O-ISPLATI-NOVCANE-POMOCI.pdf

PROCEDURA O BLAGAJNIČKOM POSLOVANJUhttps://nbpg.me/wp-content/uploads/2024/02/PROCEDURA-O-BLAGAJNICKOM-POSLOVANJU-JU-NB-RADOSAV-LJUMOVIC-PODGORICA-4.docx

PRAVILNIK O PRAVIMA, OBAVEZAMA I ODGOVORNOSTIMA POSLODAVCA I ZAPOSLENIH U POGLEDU SPRJEČAVANJA ZLOSTAVLJANJA NA RADUhttps://nbpg.me/wp-content/uploads/2024/02/PRAVILNIK-O-PRAVIMA-OBAVEZAMA-I-ODGOVORNOSTIMA-POSLODAVCA-I-ZAPOSLENIH-U-POGLEDU-SPRJEAVANJA-ZLOSTAVLJANJA-NA-RADU.docx

PRAVILNIK O POSLOVNOJ ORGANIZACIJI I NAČINU RADA SEKTORA ZA KULTURNU I IZDAVAČKU DJELATNOSThttps://nbpg.me/wp-content/uploads/2024/02/PRAVILNIK-O-POSLOVNOJ-ORGANIZACIJI-I-NACINU-RADA-SEKTORA-ZA-KULTURNU-I-IZDAVACKU-DJELATNOST-JU-NB-RADOSAV-LJUMOVIC-PODGORICA.docx

PRAVILNIK O POSLOVNOJ ORGANIZACIJI I NAČINU RADA SEKTORA ZA BIBLIOTEČKU DJELATNOSThttps://nbpg.me/wp-content/uploads/2024/02/PRAVILNIK-O-POSLOVNOJ-ORGANIZACIJI-I-NACINU-RADA-SEKTORA-ZA-BIBLIOTECKU-DJELATNOST-JU-NB-RADOSAV-LJUMOVIC-PODGORICA-2.docx

PRAVILNIK O FINANSIJSKOM POSLOVANJUhttps://nbpg.me/wp-content/uploads/2024/02/ODLUKA-O-USVAJANJU-PRAVILNIKA-O-FINANSIJSKOM-POSLOVANJU-I-RACUNOVODSTVU-1.pdf

ODLUKA O USVAJANJU PROCEDURA BLAGAJNIČKOG POSLOVANJAhttps://nbpg.me/wp-content/uploads/2024/02/ODLUKA-O-USVAJANU-PROCEDURA-BLAGAJNICKOG-POSLOVANJA.pdf

ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O PRAVIMA, OBAVEZAMA I ODGOVORNOSTIMA POSLODAVCA I ZAPOSLENIH U POGLEDU SPRJEČAVANJA ZLOSTAVLJANJA NA RADUhttps://nbpg.me/wp-content/uploads/2024/02/ODLUKA-O-USVAJANJU-PRAVILNIKA-O-PRAVIMA-OBAVEZAMA-I-ODGOVORNOSTIMA-POSLODAVCA-I-ZAPOSLENIH-U-POGLEDU-SPRECAVANJA-ZLOSTAVLJANJA-NA-RADU.pdf

ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I NAČINU RADA SEKTORA ZA KULTURNU I IZDAVAČKU DJELATNOSThttps://nbpg.me/wp-content/uploads/2024/02/ODLUKA-O-USVAJANJU-PRAVILNIKA-O-POSLOVNOJ-ORGANIZACIJI-I-NACINU-RADA-SEKTORA-ZA-KULTURNU-I-IZDAVACKU-DJELATNOST.pdf

ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O POSLOVNOJ ORGANIZACIJI I NAČINU RADA SEKTORA ZA BIBLIOTEČKU DJELATNOSThttps://nbpg.me/wp-content/uploads/2024/02/ODLUKA-O-USVAJANJU-PRAVILNIKA-O-POSLOVNOJ-ORGANIZACIJI-I-NACINU-RADA-SEKTORA-ZA-BIBLIOTECKU-DJELATNOST.pdf

ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O FINANSIJSKOM POSLOVANJU I RAČUNOVODSTVU https://nbpg.me/wp-content/uploads/2024/02/ODLUKA-O-USVAJANJU-PRAVILNIKA-O-FINANSIJSKOM-POSLOVANJU-I-RACUNOVODSTVU.pdf

PRAVILNIK O VRSTI, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE BIBLIOTEČKE GRAĐE I BIBLIOTEČKE DOKUMENTACIJEhttps://nbpg.me/wp-content/uploads/2024/01/PRAVILNIK-O-VRSTI-SADRZAJU-I-NACINU-VODENJA-EVIDENCIJE-BIBLIOTECKE-GRADE-I-BIBLIOTECKE-DOKUMENTACIJE.pdf

PRAVILNIK O MJERAMA ZA ČUVANJE I ZAŠTITU BIBLIOTEČKE GRAĐE https://nbpg.me/wp-content/uploads/2024/01/PRAVILNIK-O-MJERAMA-ZA-CUVANJE-I-ZASTITU-BIBLIOTECKE-GRADE.pdf

PRAVILNIK O NACIONALNIM STANDARDIMA ZA DIGITALIZACIJU BIBLIOTEČKE GRAĐE https://nbpg.me/wp-content/uploads/2024/01/PRAVILNIK-O-NACIONALNIM-STANDARDIMA-ZA-DIGITALIZACIJU-BIBLIOTECKE-GRADE.pdf

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE BIBLIOTEČKE DJELATNOSTI https://nbpg.me/wp-content/uploads/2024/01/PRAVILNIK-O-BLIZIM-USLOVIMA-ZA-OBAVLJANJE-BIBLIOTECKE-DJELATNOSTI.pdf

PRAVILNIK O NACIONALNIM STANDARDIMA I STRUČNIM UPUTSTVIMA ZA OBRADU BIBLIOTEČKE GRAĐE https://nbpg.me/wp-content/uploads/2024/01/PRAVILNIK-O-NACIONALNIM-STANDARDIMA-I-STRUCNIM-UPUTSTVIMA-ZA-OBRADU-BIBLIOTECKE-GRADE.pdf

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA POSLOVA MATIČNE BIBLIOTEČKE DJELATNOSTIhttps://nbpg.me/wp-content/uploads/2024/01/PRAVILNIK-O-BLIZIM-USLOVIMA-I-NACINU-VRSENJA-POSLOVA-MATICNE-BIBLIOTECKE-DJELATNOSTI.pdf

PRAVILNICI, PROCEDURE I ODLUKE

ODLUKA O DOPUNAMA STATUTA

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA

STATUT 2020

Konstitutivna sjednica dnevni red

ZAPISNIK SA I SJEDNICE

SJEDNICA II – DNEVNI RED

Zapisnik sa konstiutuivne sjednice

POSLOVNIK O RADU SAVJETA JU NB

SJEDNICA I DNEVNI RED

Dnevni red VI sjednica

Zapisnik

Quick Navigation
×
×

Cart